logo

Home

Aktuality + fotogalerie
Školní rok 2021/2022
GDPR
SPC - vady zraku
SPC - vady řeči
Projekty
Družina
Internát
Jídelna
Kronika
Kompenzační pomůcky
Volný čas
Tandem, o.s.


Kontaktní osoby
Ľubomir Franer
speciální pedagog-tyfloped
Po-Pá
+420 553 623 438
Mgr. Lenka Fischerová
psycholog
Po-Pá
Martina Bilíková, DiS
sociální pracovnice
Po-Pá
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Konzultace po telefonické domluvě
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Adresa
Havlíčkova 1
746 01 Opava

E-mail
ZSHavl@po-msk.cz
jmeno.prijmeni@zrak.opava.cz
datová schránka
p7chk5h
Najdete nás zde
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je školské poradenské zařízení, které pomáhá zrakově postiženým dětem, žákům a studentům, kteří jsou umístěni ve všech typech škol - od mateřské školy až po vyšší odbornou školu.
SPC pro ZP poskytuje standardní poradenské služby bezplatně na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.
Výsledkem práce s klientem je doporučení. Bez doporučení SPC nelze zařadit žáka do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace. Rovněž bez doporučení nelze zařadit žáka do školy určené pro daný typ postižení.


Vyjádření SPC (doporučení) je vyžadováno k těmto pedagogickým situacím:
 • Zjištění (definice) speciálních vzdělávacích potřeb
 • Individuální vzdělávací plán - pomoc při jeho tvorbě
 • Přijetí dítěte se zdravotním postižením ke vzdělávání v mateřské škole, popřípadě ukončení
      docházky do MŠ
 • Odklad školní docházky
 • Zařazení žáka do základního vzdělávání (ZŠ, ZŠPR, ZŠSp), do některé z forem speciálního
      vzdělávání či do školského zařízení (přípravné stupně ZŠ, ZŠPr, ZŠSp)
 • Individuální vzdělávání (zákon 561/2004 Sb. § 41)
 • Významná změna speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním postižením
 • Přihláška žáka ke studiu na střední škole
 • Přihláška žáka k maturitní zkoušce + uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky
  Diagnostika dítěte, žáka a studenta se zrakovým postižením vždy vychází z primární diagnózy očního lékaře. K žádosti o vyšetření je proto nutné doložit zprávu očního lékaře.
  V případě potřeby dále nabízíme: • psychologické vyšetření • pomoc psychologa v krizových situacích • vyšetření zaměřené na profesní orientaci • zjištění úrovně čtení a psaní • diagnostika předškolního věku (školní zralost)
  Další služby:
 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých dětí instruktorem prostorové
      orientace
 • výuku bodového písma
 • instruktáž k tyflografice
 • vyzkoušení a doporučení (příp. dodání) vhodných optických pomůcek - naše SPC má
      k dispozici optické pomůcky firem Eschenbach a Coil
 • optické pomůcky (na které přispívá zdravotní pojišťovna) musí schválit oční lékař S4.
      V Moravskoslezském kraji je to - dr. Horáková v Ostravě a dr. Vašáková v Opavě, která
      úzce spolupracuje s naší školou a se SPC.
 • vyzkoušení a doporučení kompenzačních pomůcek (přispívá úřad práce)- kamerové lupy,
      digitální lupy
 • zprostředkování diagnostických pobytů ve škole
 • konzultace s učiteli odborných předmětů na ZŠ, Opava, Havlíčkova 1
 • v ojedinělých případech i individuální výuka
 • víkendové akce pro rodiče a učitele
 • zapůjčování, případně tvorba pomůcek a učebnic - učebnice v bodovém písmu připravujeme
      vlastními prostředky.

  Přednášková činnost, semináře
 • Příprava dítěte se zrakovým postižením na vstup do školy
 • Zážitkový seminář pro rodiče a učitele klientů se zrakovým postižením
 • Práce s třídním kolektivem - jak se chovat ke zrakově postiženému spolužákovi
  Sídlo SPC - Olomoucká 18 (Zemědělská škola)
  Adresa pro poštu - Havlíčkova 1, 746 01 Opava

  Působnost SPC - Moravskoslezský kraj
 • Ke stažení ...

  Žádost o poskytnutí poradenské služby
     

  Dotazník pro MŠ
     

  Dotazník pro ZŠ
     

  Dotazník pro SŠ
     

  Žádost-uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky
     

  Žádost o změnu doporučení ŠPZ
     

  Souhlas s evidencí klienta
     

  Práva a povinnosti klienta
         

  Žádost o ukončení péče
     


  Psaní všemi deseti na počítači

  Práce na počítači